Panel - 26 Nisan 2013

"Ulaştırma ve Emniyet Kültürü"

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULEKAM) tarafından düzenlenen "Ulaştırma ve Emniyet Kültürü" Paneli 26 Nisan 2013 tarihinde Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panelde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka açılış konuşmasını yaptıktan sonra Prof.Dr. Ayşe Okur başkanlığında gerçekleştirilen panele DEÜ Denizcilik Fakültesinden Yrd.Doç.Dr. Yusuf Zorba, Emniyet Genel Müdürlüğünden Başkomiser Dr. Ömür Kaygısız, THY'dan Uçuş Emniyet Müdürü Pilot Mustafa Afacan, DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr. Ali Topal, DEÜ Denizcilik Fakültesinden Doç.Dr. Ender Asyalı, İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nadir Yayla konuşmacı olarak katıldılar. Panelde Ulaştırma ve Emniyet'in birbirleri ile yakın ilişkisi üzerinde durulurken emniyetsiz durumlara yol açan hususlar ile emniyetin geliştirilmesine yönelik tüm ulaştırma modlarındaki uygulamalara değinildi.