Kazalar Olmasın Değerlerimiz Kaybolmasın...

Ulaştırma alanında yaşanan kazaların ekonomiye ve toplumsal alanda yaşanan kayıplara etkisinin farkında olarak, bilimsel çalışmalar ile ulaştırma emniyetinin sağlanmasına yönelik araştırmalar ve faaliyetler ULEKAM'ın önceliğidir.

 
Template 1

Trafikte Motosiklet Paneli

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ortaklığında düzenlenen panel ile motosiklet kazalarına ve motosiklet kullanıcılarının sorunlarına yönelik sorunlar irdelenmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Template 2

Hemzemin Geçitler Paneli

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ve ULEKAM tarafından 22 Ocak 2015 tarihinde İzmir'de gerçekleşen panelde hemzemin geçitler ve karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri tartışıldı. Panel 3 oturum olarak gerçekleştirildi.

Template 3

Emniyetli Ulaşım: Raylı Sistemler

ULEKAM tarafından düzenlenen panele TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Yöneticileri, İZBAN Yöneticileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ve ilgililer katıldı. Panele katılan konuşmacılar tarafından raylı sistemlerde emniyetli ulaşım, emniyet için yapılanlar ve yapılması gerekenlerle ilgili konular ele alındı.

Template 4

ARAŞTIRMALARIMIZDAN BAZILARI...

Dokuz Eylül Üniversitesi ULEKAM Araştırmaları;

 • Kentiçi Yol Kesimlerindeki Sürücü Davranışlarının Kavşak Başarımı ve Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi No: 110M677
 • Akıllı Kart Verilerine Dayalı Güvenirlik Ölçütlerinin Toplu Ulaşım Atama Modellerine Entegrasyonu, TÜBİTAK Projesi No: 112M117
 • İzmir Ulaşım Ana Planı Çalışmaları
 • Mevcut veya tasarlanan kavşakların performans incelemeleri
 • Yol Kaplama Yüzeylerinin Mikro - Makro Pürüzlülüğünün görüntü analiz yöntemleri ile belirlenmesi, sonuçların trafik güvenliği açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi No: 108M293
 • Sinyalize Kavşaklarda Yaya Harekeliliğinin ve Güvenliğinin İrdelenmesi, DEÜ - Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)
 • Limanlar için gemi manevraları risk değerlendirme projeleri
 • Limanlar için gemi manevraları emniyeti açısından gerekli römorkör kuvveti tespit projeleri
 • Emniyetli yanaşma manevraları gemi bağlama düzenleri tespit projeleri
 • Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarında emniyet kültürü güçlendirme projeleri
 • Denizcilikte risk ve kriz yönetimi çalışmaları
 • Tehlikeli yük operasyonları ve kaza incelemeleri çalışmaları
 • Kirliliğin deniz ekosistemi üzerine etkilerinin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar
 • vb.

Yukarıda sayılı araştırmalarımızın dışında özel ve kamu kurum kuruluşlarının taleplerine yönelik kaza, ulaştırma ve emniyet temelli özel araştırmaları da yürütmekteyiz. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.